Oferta

Opracowanie, wdrażanie i utrzymanie systemu HACCP jest obowiązkiem wszystkich operatorów żywności bez względu na wielkość i profil prowadzonej działalności.
Zgodnie z art. 59 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia podmioty działające      na rynku spożywczym są obowiązane do przestrzegania w zakładach wymagań higienicznych określonych w rozporządzeniu nr 852/2004. Zgodnie z art. 5 tego rozporządzenia przedsiębiorcy są zobowiązani do opracowania i wdrożenia w zakładzie procedury na podstawie zasad systemu HACCP.

Oferta mojej firmy skierowana jest do zakładów branży spożywczej takich jak sklepy, hurtownie, piekarnie, cukiernie, punkty małej gastronomii, restauracje, stołówki, zakłady produkujące żywność itp.


W ramach usługi oferuję:

 • opracowanie indywidualnej kompletnej dokumentacji dostosowanej do charakteru prowadzonej działalności tj.: Księgi HACCP, Księgi GMP/GHP, wszelkich niezbędnych procedur, instrukcji, formularzy, rejestrów,
 • pomoc w realizacji zaleceń i wymagań stawianych przez Sanepid,
 • szkolenia z zakresu podstawowych zagadnień higieny,  wymagań systemu HACCP/GMP/GHP, zasad planowania żywienia w tym układania jadłospisów w stołówkach szkolnych, znakowania żywności  itp.
 • stały nadzór nad systemem, konsultacje, doradztwo w zakresie praktycznych aspektów przestrzegania zasad systemu HACCP.

Ponadto:

 • opracowanie szczegółowych informacji na etykiety żywnościowe w zakładach produkcyjnych,
 • opracowanie szczegółowej listy składników w tym alergenów między innymi do menu restauracyjnego, stołówki szkolnej/pracowniczej itp.
 • wyliczanie wartości odżywczej,
 • opracowanie specyfikacji produkcyjnych.
 • wyliczanie wartości odżywczej,

Zapewniam:

 • korekty w przypadku zaistniałych zmian w zakresie prowadzonej działalności,
 • korekty w przypadku zaistniałych zmian prawnych,
 • konsultacje dla osób rozpoczynających działalność w branży spożywczej w pełnym zakresie GRATIS !

JEŚLI CHCESZ WIEDZIEĆ, CZY TWÓJ ZAKŁAD I OPRACOWANA DOKUMENTACJA HACCP/GHP/GMP SPEŁNIA WYMAGANIA SANITARNE I POZYTYWNIE PRZEJDZIE KONTROLĘ INSPEKCJI SANITARNEJ – Zadzwoń !!!
tel. 508 158 345